Home · psychologia · Co to jest pomoc psychologiczna

Co to jest pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to forma pomocy skierowana głownie do osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju tymczasowe lub jasno określone trudności. Jej celem jest poprawienie sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc. Natomiast psychoterapia jest metodą pomocy, wspomagania rozwoju i leczenia, której celem jest lepsze zrozumienie siebie i zmodyfikowanie mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Może być traktowana jako sposób rozwoju osobistego i zawodowego, bądź też jako wsparcie w poszukiwaniu sensu i równowagi. Psychoterapia indywidualna pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć dla nich rozwiązania, w czym pomocna jest wiedza i umiejętności psychoterapeuty. Oferujemy Państwu pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych i depresji, wspieramy w sytuacjach kryzysów życiowych oraz oferujemy wsparcie w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Pomagamy w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, wstydem czy nieśmiałością. Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych spotkań Terapeuty z Klientem, odbywających się przynajmniej raz w tygodniu, podczas których omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez Klienta i będących źródłem jego dyskomfortu i frustracji.

W trakcie spotkań ważne jest zbudowanie pomiędzy dwiema osobami wzajemnej relacji szacunku, zaufania, akceptacji, otwartości i poufności. Psychoterapeuta nie jest doradcą, lecz wsparciem - swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym towarzyszy Klientowi w poszukiwaniu najlepszego dla niego rozwiązania. W pracy indywidualnej kilka pierwszych spotkań ma formę konsultacji i poświęconych jest określeniu kierunku pożądanej przez Klienta zmiany. Psychoterapeuta pomaga określić obszar trudności oraz zaplanować najlepszą formę wsparcia. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji. W zależności od potrzeb Psychoterapeuta proponuje terapię krótkoterminową (od 6 do 12 spotkań), której celem jest rozwiązanie zgłaszanego problemu lub terapię długoterminową (od kilku miesięcy do dwóch - trzech lat), która jest procesem i koncentruje się na poszerzeniu samoświadomości Klienta, pracy nad trudnościami oraz rozwoju osobistym.

Z psychoterapii indywidualnej skorzystać może każdy. Wizyty są umawiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Psychoterapia jest procesem, czasami powolnym i długotrwałym, który zmierza do trwałej poprawy w funkcjonowaniu oraz zmianie jakości życia Klienta. Prowadzi do lepszego samopoczucia, poczucia sprawczości oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które dotychczas powodowały stres. Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy Klient uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.

12.08.2016. 16:00